10 sierpnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki
Regionalnej z dnia 4 sierpnia 2022 r., które zakłada udzielanie pomocy publicznej
małym, średnim i dużym firmom. W puli programu jest prawie 45 milionów złotych dla
firm, które ucierpiały z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Pomoc udzielana będzie
do 31 grudnia 2022 r.

Wsparcie będzie udzielane ze środków pozostających w dyspozycji Marszałków
Województw, którzy wyrazili chęć skorzystania z programu pomocowego. Źródłem
finansowania będą środki regionalnych programów operacyjnych województw
podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego, zarówno z perspektywy finansowej 2014-
2020, jak i perspektywy finansowej 2007-2013.

Pomoc będzie mogła być udzielana w formie pożyczek, zarówno mikro, małym,
średnim, jak i dużym przedsiębiorcom. Pożyczki będą udzielane maksymalnie na 6 lat, a ich
wysokość będzie ustalana indywidualnie z wnioskującymi o nią podmiotami. Pomoc będzie
mogła być udzielana do 31 grudnia 2022 r. W celu uzyskania dodatkowych informacji o
wsparciu, w tym o procesie ubiegania się o pożyczki można kontaktować się z
poszczególnymi Urzędami Marszałkowskimi.

Dzięki tym środkom będzie możliwe zapewnienie dostępności do finansowania dla
przedsiębiorstw. Pozwoli to przeciwdziałać szkodom oraz zachować ciągłość działalności
gospodarczej w sytuacji kryzysowej wywołanej agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych oraz ze
środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu
wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy
będzie miało pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym
funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na sytuację ekonomiczną i społeczną społeczeństwa.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Zadzwoń teraz: 531 467 120