PRAWO RODZINNE, SPADKOWE, KARNE

Prawo rodzinne obejmuje swoim zakresem wiele składających się na nie zagadnień prawnych.

Przede wszystkim dotyczy stosunków pomiędzy małżonkami – w przypadku zaniku właściwych relacji istnieje potrzeba uporządkowania wszelkich kwestii, które rzutują na codzienne funkcjonowanie.

Indywidualne podejście gwarantuje właściwe dostosowanie oferowanej usługi do potrzeb i oczekiwań, a także możliwości finansowych każdego z naszych Klientów.  

Prawo spadkowe

Nasza kancelaria zajmuje się kwestiami dotyczącymi prawa spadkowego. 

Udzielamy porad prawnych związanych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dziedziczenia.

Jazda po alkoholu

Pamiętaj! W przypadku zatrzymania za jazdę pod wpływem alkoholu masz prawo do odmowy składania wyjaśnień i możesz odmówić propozycji dobrowolnego poddania się karze!

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny pozwala osobie skazanej na odbycie kary w warunkach wolnościowych, w miejscu jej zamieszkania, przy zastosowaniu systemów elektronicznych ograniczających jej swobodę poruszania się i zmiany miejsca pobytu.

Polega to na założeniu na nogę (czasami na rękę) skazanego, niekrępującego nadajnika radiowego (podobnego do dużego zegarka). Oraz montażu w miejscu zamieszkania urządzenia monitorującego. Osoba objęta dozorem. W godzinach określonych przez sąd powinna znajdować się w miejscu zamieszkania, a o każdym naruszeniu zasad (harmonogramu) powiadamiany jest natychmiast sędzia. I kurator zawodowy.

Podkreślenia wymaga fakt, że system dozoru elektronicznego pozwala, mimo pewnych ograniczeń, na prowadzenie w miarę normalnego życie osobistego, w szczególności na utrzymywanie więzi z rodziną, naukę i świadczenie pracy.

OTRZYMUJESZ:

N

Analizę prawno-finansową i strategię działania

N

Propozycję współpracy dopasowaną indywidulanie do Ciebie

N

Reprezentację prawną w postępowaniach spadkowych

N

Przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące pozwów, składania apelacji, zawierania ugód. Podejmujemy się prowadzenia spraw w razie sporów między spadkobiercami.

N

Nasi prawnicy na mocy udzielonego upoważnienia do obrony przeprowadzą Cię przez cały proces - począwszy od postępowania przed organami ścigania poprzez postepowanie sądowe

N

Wybiorą najkorzystniejsze metody działania niezależnie od tego, czy Twój czyn (jazda po alkoholu) został zakwalifikowany jako przestępstwo

ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS

Zadzwoń

Wypełnij Formularz

Kontaktowy Poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgody na kontakt

2 + 2 =

Call Now ButtonZadzwoń teraz: 531 467 120