Rok 2022 był kolejnym rokiem wzrostu otwartych postępowań restrukturyzacyjnych w Polsce. Liczba postępowań w 2022r. była o 26% wyższa niż w 2021r., i zakończyła się wynikiem 2379 otwartych postepowań restrukturyzacyjnych.

Ponad 90% wszystkich postępowań, stanowiło tzw. Postępowanie o zatwierdzenie układu. Najwięcej postępowań (ponad 60%) dotyczyło jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek z o.o. (ponad 17%) i rolników indywidualnych (ponad 15%). Najwięcej postępowań otwarto w województwie mazowieckim i śląskim.

Jeżeli chodzi o branże (PKD) to najwięcej postępowań dotyczyło podmiotów, które zajmowały się:  handlem 20,25%, rolnictwem 17,81%, przetwórstwem przemysłowym 12,72%.

Źródło: www.coig.com.pl

 

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie upraw rolnych połączonych z chowem – 259 postępowań restrukturyzacyjnych.

Branże w których otwarto najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych :

Źródło: www.coig.com.pl

 

Poniższy wykres przedstawia liczbę postępowań restrukturyzacyjnych w latach 2016 – 2022.

Źródło: www.coig.com.pl

Ja wynika  z powyższego materiału, restrukturyzacja w Polsce dopiero „się rozkręca”. O ile na początku nowych przepisów w 2020 roku, głównym beneficjentem był rolnik indywidualny, o tyle teraz problem dotyczy przeróżnych branż, nawet takich, które wcześniej wydawały się „pewnymi biznesami”. Liczby te nie obrazują jednak w pełni potencjału rynku, gdyż wiele firm (z różnych względów) nie może skorzystać z restrukturyzacji. Jednak istnieją inne narzędzia prawne umożliwiające „wyjście na prostą”, lub po prostu przygotowanie danego przedsiębiorstwa do otwarcia procesu restrukturyzacji.

O znacznym wzroście zainteresowań restrukturyzacją, świadczy także fakt, iż średnia liczba wyszukiwań fraz związanych z restrukturyzacją w Google w 2022 roku oscylowała w granicach 25000 miesięcznie a w przypadku niektórych fraz  wzrosła w stosunku do 2021 roku o 86% (co to jest restrukturyzacja), o 82% (restrukturyzacja firmy), czy o 320% (restrukturyzacja firmy co to znaczy).

Wprowadzenie zmian w przepisach w 2020 roku było strzałem w dziesiątkę, uratowało wiele firm przed bankructwem, ochroniło majątki wielu ludzi i ocaliło tysiące miejsc pracy, a z drugiej strony dało też wierzycielom realną szansę na odzyskanie swoich należności.