Przystanek Prawnik

BLOG

ZUS WYPŁATA ZASIŁKU CHOROBOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KTÓRZY SPÓŹNILI SIĘ Z ZPŁATĄ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE CHOROBOWE

200zł Zus wypłaci zasiłek chorobowy

Postulaty Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP) zostały zrealizowane przez ustawodawcę, dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie musiał wypłacić należności z zasiłku chorobowego dla przedsiębiorców, ponieważ przestaną obowiązywać irracjonalne przepisy, które pozwalały ZUS na niewypłacanie zasiłków chorobowych przedsiębiorcom, którzy w przeszłości opóźnili się z opłaceniem należności na ubezpieczenie chorobowe bądź opłacili tę składkę niecałkowicie.

Składaka chorobowa

Składka chorobowa dla przedsiębiorców jest dobrowolna. Przedsiębiorca zgłaszający do jej opłacenia otrzymuje świadczenia z tytułu chorób lub macierzyństwa. Od początku istnienia tych świadczeń były one często mało przychylne dla przedsiębiorców. Lecz od początku nowego roku ma to się zmienić.

 

Dzięki wprowadzonym zmianom, które będą obowiązywały od 1 stycznia o które Rzecznik MŚP wnioskował znajduje się m.in. „uchylenie obecnie obowiązującej zasady, zgodnie z którą nieterminowe opłacenie składek powoduje ustanie dobrowolnych ubezpieczeń”. Wobec tego przedsiębiorcy, którzy opłacili składki do ZUS po terminie, będą mogli otrzymać świadczenie z ubezpieczenia chorobowego, jeśli oczywiście są ujęci w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym, co więcej nie będzie potrzebą składanie wniosku o przywrócenie terminu na opłacenie składek.

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz konsekwentnie zabiegał o wprowadzenie rozwiązań mających na celu uproszczenie rozliczeń z ZUS oraz uniknięcie sytuacji, w których przedsiębiorca tracił prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na skutek nieprawidłowości w rozliczeniach, o których często nie miał wiedzy. Tylko w 2019 roku było aż 150 tys. takich spraw, co udowadnia skalę i wagę problemu.

 

Przepisy obowiązujące przedsiębiorców powinny być przyjazne, a zbędna biurokracja – likwidowana. Takie były intencje Rządu, gdy rekomendował ustawodawcy uchwalenie Konstytucji Biznesu. Przedsiębiorca nie może być karany brakiem świadczeń za przeoczenie terminu, o którym nie został przez ZUS wcześniej poinformowany

Adam Abramowicz.

KONTAKT

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgody na kontakt

8 + 11 =

Adres

Kazimierzowska 122, 08-110 Siedlce (naprzeciwko sądu)

Telefon

Mail

biuro@przystanekprawnik.pl

Usługi prawne dla każdego „od ręki” – szybko i profesjonalnie