Przystanek Prawnik

BLOG

POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNE NA NOWYCH ZASADACH.

Z dniem 1 grudnia 2021 roku ulega nowelizacji postępowanie o zatwierdzenie układu.

Najczęściej otwieranym postępowaniem restrukturyzacyjnym przez przedsiębiorców zagrożonych bankructwem w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy było uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (UPR), tzw. „covidówka”. Obowiązywało ono do 30 listopada br. a swoją popularność zawdzięczało m.in. szybkością otwarcia przez publikację doradcy restrukturyzacyjnego w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, co skutkowało ochroną dłużnika przez okres 4 miesięcy do czasu zatwierdzenia układu.

 

Co zmienia się od 1 grudnia 2021 roku?

Dłużnik, tak jak wcześniej będzie zobligowany do zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym na pełnienie funkcji doradcy restrukturyzacyjnego. W odróżnieniu od UPR, gdzie dzień obwieszczenia w MSiG był dniem układowym, czyli dniem otwarcia postępowania, nie ma formalnego wszczęcia czy otwarcia postępowania a postępowanie to nadal będzie się toczyć bez ingerencji sądu.

Etap sądowy rozpocznie się z chwilą złożenia wniosku o zatwierdzenie układu, a doradca restrukturyzacyjny uzyskuje uprawnienia do dokonania obwieszczenia w MSiG o ustaleniu dnia układowego.

Kolejną zmianą jest zakaz wypowiadania niektórych umów. Stosuje się tutaj art. 256 Prawa restrukturyzacyjnego, który także uległ zmianie z dniem 1 grudnia br. Zgodnie z nowelizacją zakaz ten obejmie, oprócz jak do tej pory m.in. umów najmu lokalu lub dzierżawy w którym dłużnik prowadzi działalność, umów kredytowych i ubezpieczeniowych – także, co jest istotą zmiany stanu prawnego – innych umów o podstawowym znaczeniu dla przedsiębiorcy niezbędnych do prowadzenia działalności, jak np. umowy o dostawę gazu, energii czy usług telekomunikacyjnych.

Przedsiębiorca decydujący się na postępowanie restrukturyzacyjne po 1 grudnia 2021, zostanie objęty większą ochroną przed egzekucją komorniczą. Ustawodawca wprowadził bowiem zakaz prowadzenia wszelkich egzekucji z majątku dłużnika, tak jak w postepowaniu sanacyjnym, stosując odpowiednio art. 312 Prawa restrukturyzacyjnego.

Za sprawą ustawy z dnia 28 maja 2021 roku został wprowadzony Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) – nieznany wcześniej naszemu systemowi prawnemu w pełni elektroniczny, bezpłatny i jawny rejestr, w którym będzie można odnaleźć dane o dłużnikach.

Reasumując, Ustawodawca zastosował sprawdzone w UPR rozwiązania, a także wzmocnił pozycję dłużnika, przyznając mu daleko idącą ochronę przed wierzycielami.

KONTAKT

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgody na kontakt

7 + 12 =

Adres

Kazimierzowska 122, 08-110 Siedlce (naprzeciwko sądu)

Telefon

Mail

biuro@przystanekprawnik.pl

Usługi prawne dla każdego „od ręki” – szybko i profesjonalnie

Zadzwoń teraz: 531 467 120