Przystanek Prawnik

BLOG

LIMIT OBROTU UPRAWNIAJĄCY DO STATUSU MAŁEGO PODATNIKA VAT W 2022 R.

W dniu 1 października 2021 r. opublikowano kurs średni euro, który stanowi podstawę do obliczania limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze statusu małego podatnika VAT w 2022 roku. Podatnicy VAT posiadający ten status mogą korzystać z kasowej metody rozliczeń VAT albo korzystać z prawa do odprowadzania VAT raz na kwartał

Ze statusu małego podatnika VAT w 2022 roku będą mogli korzystać podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2021 roku kwoty 5 513 000 zł (1 200 000 euro). W 2021 roku limit obrotu uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika wynosi 5 418 000 zł. Tym samym limit ten w 2022 roku wzrośnie o niemal 100 000 złotych.

Inny limit obowiązuje dla podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu. W przypadku tej grupy podatników będą oni posiadać status małego podatnika w 2022 roku, jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w 2021 r. kwoty 207 000 zł (45 000 euro). W 2021 r. status ten przysługuje do wysokości limitu 203 000 zł (45 000 euro).

Ze statusu małego podatnika mogą tez korzystać podatnicy rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych VAT. W ich przypadku limit jest obliczany indywidualnie, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży odpowiednio kwoty 1 200 000 euro lub 45 000 euro.

Mali podatnicy VAT korzystający z przywilejów podatkowych związanych ze swoim statusem tracą prawo do korzystania z nich, jeżeli w trakcie roku podatkowego przekroczą obowiązujący w danym roku limit obrotów (ustalony dla całego roku lub też – w przypadku podatników rozpoczynających działalność – ustalony proporcjonalnie do przewidywanego okresu prowadzonej działalności).

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Kurs euro na 1 października 2020 r. wyniósł 4,5153 zł, a na 1 października 2021 r. wynosił 4,5941 (www.nbp.pl)

PODSTAWA PRAWNA:

  • 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – (j.t. Dz.U. z 2021 roku poz. 685 i poz. 1626).
KONTAKT

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgody na kontakt

13 + 1 =

Adres

Kazimierzowska 122, 08-110 Siedlce (naprzeciwko sądu)

Telefon

Mail

biuro@przystanekprawnik.pl

Usługi prawne dla każdego „od ręki” – szybko i profesjonalnie