PRAWO KARNE

JAZDA PO ALKOHOLU

 

Pamiętaj! W przypadku zatrzymania za jazdę pod wpływem alkoholu masz prawo do odmowy składania wyjaśnień i możesz odmówić propozycji dobrowolnego poddania się karze!

POMOC PRAWNA

 

N

Nasi prawnicy na mocy udzielonego upoważnienia do obrony przeprowadzą Cię przez cały proces

N

Począwszy od postępowania przed organami ścigania poprzez postepowanie sądowe

N

Wybiorą najkorzystniejsze metody działania niezależnie od tego, czy Twój czyn (jazda po alkoholu) został zakwalifikowany jako przestępstwo (art. 178a Kodeksu Karnego) czy jako wykroczenie (art. 87 Kodeks Wykroczeń), abyś mógł jak najszybciej odzyskać swoje Prawo Jazdy.

DOZÓR ELEKTRONICZNY

Dozór elektroniczny pozwala osobie skazanej na odbycie kary w warunkach wolnościowych, w miejscu jej zamieszkania, przy zastosowaniu systemów elektronicznych ograniczających jej swobodę poruszania się i zmiany miejsca pobytu.

Polega to na założeniu na nogę (czasami na rękę) skazanego, niekrępującego nadajnika radiowego (podobnego do dużego zegarka). Oraz montażu w miejscu zamieszkania urządzenia monitorującego. Osoba objęta dozorem. W godzinach określonych przez sąd powinna znajdować się w miejscu zamieszkania, a o każdym naruszeniu zasad (harmonogramu) powiadamiany jest natychmiast sędzia. I kurator zawodowy.

Podkreślenia wymaga fakt, że system dozoru elektronicznego pozwala, mimo pewnych ograniczeń, na prowadzenie w miarę normalnego życie osobistego, w szczególności na utrzymywanie więzi z rodziną, naukę i świadczenie pracy.

Zapewniamy:

N

Bezpłatną analizę sprawy

N

Nasi prawnicy na mocy udzielonego upoważnienia do obrony przeprowadzą Cię przez cały proces

N

Począwszy od postępowania przed organami ścigania poprzez postepowanie sądowe

N

Wybiorą najkorzystniejsze metody działania niezależnie od tego, czy Twój czyn (jazda po alkoholu) został zakwalifikowany jako przestępstwo

ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS

Zadzwoń

Wypełnij Formularz

Kontaktowy Poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgody na kontakt

5 + 10 =