ODZYSKIWANIE NIENALEŻNIE POBRANYCH OPŁAT BANKOWYCH

Czy wiesz, że jako kredytobiorca masz prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu?

 

Jeżeli udało Ci się spłacić wcześniej kredyt lub pożyczkę, musisz wiedzieć, że całkowity koszt kredytu zmniejsza się o koszty dotyczące okresu, o który został skrócony czas obowiązywania umowy.

Dotyczy to kredytów konsumenckich udzielanych przez banki i inne instytucje pożyczkowe (chwilówki, SKOKi, itp.) po 18 grudnia 2011r. w kwocie nie wyższej niż 255 550 zł.

Zatem co zostanie zwrócone?

N

Proporcjonalna obniżka lub zwrot kosztów obejmuje wszelkie koszty kredytu.

N

Zwrot prowizji bankowej powinien mieć charakter proporcjonalny, tzn. odnosić się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

N

Prawo do odzyskiwania pieniędzy z tytułu wcześniej spłaconych kredytów konsumenckich stanowią przepisy ustawy o kredycie konsumenckim (art. 49 UKK).

N

Kredytobiorcy w związku z wcześniejszą spłatą kredytu należy się zwrot pobranych różnego rodzaju kosztów początkowych za jednorazowe czynności lub usługi, jak np. prowizje, opłaty przygotowawcze, opłaty administracyjne czy opłaty wstępne, odsetki, ubezpieczenia.

CZY WIESZ JAK SKUTECZNIE ODZYSKAĆ SWOJE PIENIĄDZE?

Zapewniamy:

N

Bezpłatną analizę sprawy

N

Negocjacje z bankiem w procesie reklamacyjnym oraz polubownym

N

Poprowadzenie sprawy w sądzie, jeżeli zajdzie taka konieczność

ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS

Zadzwoń

Wypełnij Formularz

Kontaktowy Poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgody na kontakt

10 + 13 =

Zadzwoń teraz: 531 467 120