PRZYSTANEK PRAWNIK – BLOG

Nasze artykuły

Czym Kierować Się przy Wyborze Kancelarii Restrukturyzacyjnej?

Czym Kierować Się przy Wyborze Kancelarii Restrukturyzacyjnej?

Restrukturyzacja firmy to proces złożony i wymagający, który może zadecydować o przyszłości przedsiębiorstwa. Dlatego wybór odpowiedniej kancelarii restrukturyzacyjnej jest kluczowy. Na co zwrócić uwagę, aby podjąć najlepszą decyzję? Oto kilka wskazówek, które mogą...

czytaj dalej
CO PRZYNIOSĄ NAM KOLEJNE MIESIĄCE 2023?

CO PRZYNIOSĄ NAM KOLEJNE MIESIĄCE 2023?

Te pytanie często zadają sobie polscy przedsiębiorcy. Niestety, wizja przyszłości nie jest dobra. Drastyczny wzrost cen energii, zerwane łańcuchy dostaw, strach przed niestabilną sytuacją geopolityczną na świecie uwarunkowany konfliktem zbrojnym za wschodnią ścianą...

czytaj dalej
CIEMNE CHMURY – POLSKI RYNEK

CIEMNE CHMURY – POLSKI RYNEK

Nad polski rynek gospodarczy od wielu lat nadciągają ciemne chmury. Pandemia, konflikt zbrojny na Ukrainie i galopująca inflacja. Czynniki te nie oszczędziły branży meblarskiej. Zadłużenie tego sektora wzrosło o ponad 100 mln złotych. Inflacja zafundowała spadek...

czytaj dalej
GDY DŁUŻNIK NIE PŁACI – NIE OCHRONI GO ZAKAZ PRZELEWU

GDY DŁUŻNIK NIE PŁACI – NIE OCHRONI GO ZAKAZ PRZELEWU

Od dnia 24 stycznia 2023 r. mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy albo średni przedsiębiorcy (MŚP) mogą dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z transakcji handlowej zawartej z dużym przedsiębiorcą (sprzedać wierzytelność, gdy dłużnik będący dużym...

czytaj dalej
KOLEJNY ROK WZROSTU

KOLEJNY ROK WZROSTU

Rok 2022 był kolejnym rokiem wzrostu otwartych postępowań restrukturyzacyjnych w Polsce. Liczba postępowań w 2022r. była o 26% wyższa niż w 2021r., i zakończyła się wynikiem 2379 otwartych postepowań restrukturyzacyjnych. Ponad 90% wszystkich postępowań, stanowiło...

czytaj dalej
PODWYŻSZENIE KWOTY WOLNEJ OD POTRĄCEŃ

PODWYŻSZENIE KWOTY WOLNEJ OD POTRĄCEŃ

Zmienią się niektóre zasady ograniczania egzekucji z wynagrodzenia za pracę pracownika w związku z epidemią COVID-19. Do wyższej kwoty wolnej od potrąceń będzie uprawniony pracownik, którego wynagrodzenie zostało obniżone o co najmniej 25%. Wzrost kwoty wolnej od...

czytaj dalej
FUNDACJA RODZINNA W 2023 ROKU

FUNDACJA RODZINNA W 2023 ROKU

Problem sukcesji dotyczy aż 57% firm rodzinnych. Dlatego w Polsce już od 2023 r. będzie można zakładać fundacje rodzinne. Pozwoli to m.in. ochronić majątek i zatrzymać go w jednych rękach. Firmy rodzinne są znaczącym elementem polskiej gospodarki – stanowią 90%...

czytaj dalej
ZMIANY W PRAWIE RESTRUKTURYZACYJNYM I UPADŁOŚCIOWYM

ZMIANY W PRAWIE RESTRUKTURYZACYJNYM I UPADŁOŚCIOWYM

Wiele przepisów zawartych w ustawie nowelizującej prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe wymaga doprecyzowania, w tym definicje i terminy ważne z praktycznego punktu widzenia ich stosowania – uważa Konfederacja Lewiatan. Trwają prace nad prawem restrukturyzacyjnym i...

czytaj dalej
WYŻSZE ODSETKI ZA OPÓŹNIENIE W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

WYŻSZE ODSETKI ZA OPÓŹNIENIE W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

WYŻSZE ODSETKI ZA OPÓŹNIENIE W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH Od dnia 9 czerwca 2022 r. Narodowy Bank Polski podwyższył wysokość stopy referencyjnej NBP do 6%. Oznacza to wzrost stawek odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych obowiązujących w II półroczu 2022 r....

czytaj dalej
ROZWÓD MOŻE SPOWODOWAĆ PODZIAŁ ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W PPK

ROZWÓD MOŻE SPOWODOWAĆ PODZIAŁ ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W PPK

Przystanek Prawnik BLOGROZWÓD MOŻE SPOWODOWAĆ PODZIAŁ ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W PPKW przypadku rozwodu część środków zgromadzonych w PPK w czasie trwania małżeństwa może trafić do byłego małżonka uczestnika PPK. Małżeństwo uczestnika PPK, którego z małżonkiem łączyła...

czytaj dalej
SYGNALISTA W FIRMIE- ZUPEŁNIE NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW

SYGNALISTA W FIRMIE- ZUPEŁNIE NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW

Sygnalista w firmie będzie miał szczególną ochronę. Od kiedy przepisy o sygnalistach będą obowiązywały pracodawców zatrudniających od 50 pracowników?

Termin na wprowadzenie w życie przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zbliża się nieuchronnie, a w dniu 18 października 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy w sprawie sygnalistów.

czytaj dalej
ZUS WYPŁATA ZASIŁKU CHOROBOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ZUS WYPŁATA ZASIŁKU CHOROBOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W dniu 1 października 2021 r. opublikowano kurs średni euro, który stanowi podstawę do obliczania limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze statusu małego podatnika VAT w 2022 roku. Podatnicy VAT posiadający ten status mogą korzystać z kasowej metody rozliczeń VAT albo korzystać z prawa do odprowadzania VAT raz na kwartał.

czytaj dalej
LIMIT OBROTU UPRAWNIAJĄCY DO STATUSU MAŁEGO PODATNIKA VAT W 2022 R.

LIMIT OBROTU UPRAWNIAJĄCY DO STATUSU MAŁEGO PODATNIKA VAT W 2022 R.

W dniu 1 października 2021 r. opublikowano kurs średni euro, który stanowi podstawę do obliczania limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze statusu małego podatnika VAT w 2022 roku. Podatnicy VAT posiadający ten status mogą korzystać z kasowej metody rozliczeń VAT albo korzystać z prawa do odprowadzania VAT raz na kwartał.

czytaj dalej
ZMIANY W ZASIŁKACH OD 2022 ROKU – CO TAKIEGO SIĘ ZMIENI?

ZMIANY W ZASIŁKACH OD 2022 ROKU – CO TAKIEGO SIĘ ZMIENI?

Od 2022 roku za okres niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zasiłek chorobowy ma przysługiwać nie dłużej niż przez 91 dni.
Skrócony okres pobierania zasiłku chorobowego przez osobę ubezpieczoną nie będzie dotyczył niezdolności do pracy:
powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi ich pobrania, spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży.

czytaj dalej
POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNE NA NOWYCH ZASADACH.

POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNE NA NOWYCH ZASADACH.

Z dniem 1 grudnia 2021 roku ulega nowelizacji postępowanie o zatwierdzenie układu.
Najczęściej otwieranym postępowaniem restrukturyzacyjnym przez przedsiębiorców zagrożonych bankructwem w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy było uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (UPR), tzw. „covidówka”. Obowiązywało ono do 30 listopada br. a swoja popularność zawdzięczało m.in. szybkością otwarcia przez publikację doradcy restrukturyzacyjnego w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, co skutkowało ochroną dłużnika przez okres 4 miesięcy do czasu zatwierdzenia układu.

czytaj dalej
POLSKI ŁAD ZMIENI RYCZAŁT NA SAMOCHODY FIRMOWE UŻYWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW

POLSKI ŁAD ZMIENI RYCZAŁT NA SAMOCHODY FIRMOWE UŻYWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW

Tworząc kilka lat temu przepisy regulujące kwestię wysokości przychodu uzyskiwanego przez pracownika z tytułu nieodpłatnego udostępniania mu do użytku prywatnego firmowego samochodu, ustawodawca pominął auta inne, niż spalinowe. To wywołało problemy interpretacyjne. Powyższe ma naprawić Polski Ład. W przypadku napędu konwencjonalnego ważna będzie nie pojemność silnika, a jego moc.

czytaj dalej
KONTAKT

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgody na kontakt

11 + 6 =

Adres

Kazimierzowska 122, 08-110 Siedlce (na przeciwko sądu)

Telefon

Mail

biuro@przystanekprawnik.pl

Porady prawne dla każdego “od ręki” – szybko i profesjonalnie